เรียนรู้ภาษา

1000 คำศัพท์

355 ประโยคต่าง ๆ

33 บทเรียนต่าง ๆ

7 ประเภท/ชนิด


30 ภาษาต่าง ๆ = 870 การจับคู่ภาษาต่าง ๆ

คุณต้องการอะไรเพื่อเรียนรู้ภาษาใหม่?


คำศัพท์พื้นฐาน

1000 คำศัพท์

การสื่อสาร

355 ประโยคต่าง ๆ

เป้าหมายที่ตั้งไว้

33 บทเรียนต่าง ๆ

นี่เลย

7 ประเภท/ชนิด


ทำไมต้องเป็น DM?

การแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน

ติดต่อพูดคุยกับเรา

สถิติ


  • 30 ภาษาต่าง ๆ
  • 870 การจับคู่ภาษาต่าง ๆ
  • 35970 การจับคู่หน้าเพจต่าง ๆ
  • 107910 โอกาสโฆษณาต่าง ๆ

การโฆษณา



ธุรกิจของคุณ