Shqip

Shqip

Numrat - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

zero

zero

një

një

dy

dy

tre

tre

katër

katër

pesë

pesë

gjashtë

gjashtë

shtatë

shtatë

tetë

tetë

nëntë

nëntë

dhjetë

dhjetë

njëmbëdhjetë

njëmbëdhjetë

dymbëdhjetë

dymbëdhjetë

trembëdhjetë

trembëdhjetë

njëzet

njëzet

njëzet e një

njëzet e një

tridhjetë

tridhjetë

katërdhjetë (dyzetë)

katërdhjetë (dyzetë)

pesëdhjetë

pesëdhjetë

njëqindë

njëqindë

dyqindë

dyqindë

dyqindë e pesëdhjetë e katër

dyqindë e pesëdhjetë e katër

njëmijë

njëmijë

dymijë

dymijë

dymijë e tetëmbdhjetë

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Numrat

  Numrat

 2. Mund të numroni në Finlandisht?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Cili është numri juaj i preferuar?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Më pëlqen numri 7.

  Më pëlqen numri 7.