Fjalori me 1000 fjalë

DM words apo fjalori me 1000 fjalë është një projekt i zhvilluar nga Faton Media që ka për qëllim të sjell tek lexuesit një fjalor të veçantë i cili i dedikohet në veçanti emigrantëve në mbarë botën.

Ky fjalor përmban 1000 fjalë dhe mbi 200 fjali duke përfshirë 10 kategori të ndara në 34 fusha të ndryshme. Në kuadër të këtij projekti, janë përfshirë edhe disa udhëzime rreth gramatikës.

Kategoritë

  Edukim

 • Përshëndetjet
 • Shkolla
 • Profesionet
 • Shëndet

 • Spital
 • Pjesët e trupit
 • Dyqane

 • Ushqimore
 • Rroba
 • Veglat e punës
 • Punë

 • Termet e punës
 • Ndërtimtari
 • Logjistikë
 • Restorante
 • Autolarje
 • Pastrim
 • Biznes
 • Shtëpi

 • Kuzhinë
 • Dhomat
 • Elektronikë

 • Kompjuter
 • Telefona
 • Teknikë
 • Koha e lirë

 • Sport
 • Muzikë
 • Fjalë të ndryshme

 • Familja
 • Institucionet
 • Natyra
 • Fjalët në grupe

 • Numrat
 • Koha dhe ditët e javës
 • Muajt dhe stinët
 • Drejtimet dhe orientimet
 • Shtetet dhe qytetet
 • Ngjyrat
 • Kafshët
 • Gramatika

 • Foljet
 • Mbiemrat

Pse 1000 fjalë?

Ne mendojmë se nëse një person i mëson 1000 fjalë të ndryshme dhe mund ti kombinojë njëra me tjetrën atëherë ai mund të përballet në shumë situata të ndryshme prandaj ne kemi zgjedhur të gjitha fjalët të cilat janë të nevojshme në jetën e përditshme.

Gramatika

Shumë njerëz mendojnë se gramatika është çelësi kryesor për ta mësuar një gjuhë të huaj. Ne mendojmë se kjo ide nuk i përshtatet të gjithëve prandaj në këtë fjalor kemi zhvillu një model të veçantë duke përfshirë vetëm disa pjesë të foljeve, përemrave, mbiemrave dhe disa gjëra elementare të gramatikës.


© 2018 DM words

Designed by faton MEDIA