Shqip

English

Formularët - Forms

Fill in an application form by using appropriate terms

aplikacion

application

emri

first name

mbiemri

last name

ditëlindja

birthday

vendi

place

data

date

shtetësia

citizenship

komuna

municipality

mashkull

male

femër

female

beqar

single

i martuar

married

i ndarë

divorced

numri personal

personal id

deri në

until

e vlefshme

valid

lëshuar

issued

refuzuar

refused

ftesë

invitation

nënshkrim

signature

 1. Formularët

  Forms

 2. Ku mund ta gjej formularin e aplikimit?

  Where can I get the application form?

 3. Ju mund ta shkarkoni nga faqja jonë e internetit ose mund t'jua dërgoj me post elektronike.

  You can download it from our website or I can send it to you by email.

 4. Unë do të doja të aplikoja për leje qëndrimi.

  I would like to apply for residence permit.

 5. A keni aplikuar në internet? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online nga faja jonë e internetit.aqen tonë të internetit.

  Have you applied online? You can fill the application online on our website.

 6. Jo, do ta plotësoj sot. Si mund ta bëjë një takim?

  No, I will fill it today. How can I get an appointment?

 7. Ju mund bëni një takim duke telefonuar shërbimin tonë të klientit ose të rezervoni nga faqja jonë e internetit.

  You can get an appointment by calling our customer service or book from our website.

 8. A mund të më jepni disa udhëzime se si të aplikoj?

  Could you give me some instructions on how to apply?

 9. Periudha e pranimit për këtë vit përfundon në fund të Shkurtit dhe rezultatet publikohen në Maj..

  The application period for this year ends by the end of February and results will be published in May.