Shqip

English

Qeveri - Government

Citizens rely on a good management structure promised by leaders

president

president

parlament

parliament

ministri

ministry

deputet

deputy

shumicë

majority

pakicë

minority

opozitë

opposition

bord

board

ambasadë

embassy

agjenci

agency

zyrë

office

zgjedhje

election

autoritetet

authorities

organizatë

organization

shoqatë

association

këshilli i qytetit

city council

politika

politics

pushtet

power

administratë

administration

rregull

rule

ligj

law

shtet

state

union

union

rregullore

regulation

mbikëqyrje

supervision

parti

party

ushtri

army

sugurim

security

udhëzime

guidance

fondacion

foundation

 1. Qeveri

  Government

 2. A punoni për qeverinë?

  Do you work for the government?

 3. Po, unë jam i punësuar nga qeveria.

  Yes, I am employed by the government.

 4. Çfarë lloj shërbimesh ofron qyteti juaj?

  What kind of services does your city offer?

 5. Të gjitha shërbimet e ofruara nga qyteti mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit.

  All services offered by the city can be found on the official website.

 6. A e dini se ku mund t’i gjej shërbimet e ambasadave?

  Do you know where can I find embassy services?

 7. Unë do të të jap numrin që të mund të kontaktosh me ata.

  I will give you the number so you can contact them.

 8. Kur do të mbahen zgjedhjet e rradhës në vendin tua

  When will be held the next elections in your country?

 9. Ato do të mbahen në pranverën e ardhshme.

  They will be held next Spring.