Shqip

English

Parafjalët - Prepositions

Find the easy way to express yourself by using the right words

rreth, afër

about

përtej

across

pas

after

kundër

against

së bashku

along

përreth

around

at

para

before

më poshtë

below

pranë

beside

përveç kësaj

besides

ndërmjet

between

përtej

beyond

nga

by

pavarësisht

despite

gjatë (kohës)

during

përveç

except

për

for

nga

from

in

brenda

inside

e kundërt

opposite

jashtë

out

jashtë (natyrë)

outside

e kaluara

past

që kur

since

përmes

through

te

to

me

with

pa

without

 1. Parafjalët

  Prepositions

 2. Do ta takoj nesër në punë.

  I will meet her at work tomorrow.

 3. Mund të shkoni atje vetëm me tren.

  You can only go there by train.

 4. Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

  They come from different backgrounds.

 5. Shkolla fillon në shtator.

  School starts in September.

 6. Të dielat hamë petulla.

  On sundays we eat pancakes.

 7. Fëmijët duan të luajnë jashtë.

  The kids love to play outside.