Shqip

English

Kafshët - Animals

Protect the wildlife and give unconditional love to your domestic animals

Kafshët shtepiake

Domestic animals

qen

dog

macë

cat

rosë

duck

gjel

rooster

lopë

cow

kalë

horse

dele

sheep

dhi

goat

derr

pig

deve

camel

mizë

fly

bletë

bee

lepur

rabbit

Kafshët e egra

Wild animals

ujk

wolf

ari

bear

tigër

tiger

luan

lion

elefant

elephant

gjirafë

giraffe

majmun

monkey

marimangë

spider

gjarpër

snake

bretkocë

frog

mushkonjë

mosquito

zog

bird

shqiponjë

eagle

 1. Kafshët shtepiake

  Domestic animals

 2. A keni një kafshë shtëpiake në shtëpi?

  Do you have a pet at home?

 3. Po, unë kam një qen të vogël dhe një kalë për garën e hipur.

  Yes, I have a small dog and a horse for riding competition.

 4. A keni ndonjë fermë në zonën tuaj të fshatit?

  Do you have any farm in your countryside area?

 5. Po, ekziston një kompani private që ofron produkte qumështi.

  Yes, there is a private company that provides milk products.

 6. Kafshët e egra

  Wild animals

 7. Sa kafshë gjenden në këtë kopsht zoologjik?

  How many animals are in this zoo?

 8. Le të shkojmë të marrim më shumë informacion në banak.

  Let's go get more information at the counter.

 9. Cila kafshë është më e larta?

  Which animal is the tallest?

 10. Gjirafa është më e larta.

  The giraffe is the tallest.