Shqip

English

Drejtimet - Directions

Find the right way you want to follow

drejtë

straight

djathtë

right

majtë

left

përpara

front

mbrapa

behind

lartë

up

poshtë

down

sipër

above

nën

under

afër

near

larg

far

i ardhshëm

next

i mëparshme

previous

këtu

here

atje

there

përreth

round

veri

north

jug

south

perendim

west

lindje

east

 1. Drejtimet

  Directions

 2. Cila është rruga më e shkurtër për në aeroport?

  Which is the shortest way to the airport?

 3. Rruga më e shkurtër për në aeroport është me tren nga stacioni qendror hekurudhor.

  The shortest way to the airport is by train from the central railway station.

 4. Ku është i vendosur biznesi juaj?

  Where is your business located?

 5. Biznesi im ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë së qytetit.

  My business is located on the right side of the city hall.