Shqip

English

Online - Online

Digital world has changed the way we live today

porosi

order

blerje

purchase

pagesë

payment

karta e pazarit

shopping card

kartelë krediti

credit card

regjistrim

register

hyni brenda

sign in

kthim

return

shpërndarje

delivery

ndjekje

tracking

shitje

sale

ofertë

offer

zbritje

discount

madhësi

size

pranoj

accept

shpenzimet

expenses

adresë

address

kontrollo

check

zgjedh

choose

privatësia

privacy

mbështetja, përkrahja

support

konfirmimi

confirmation

pajtohem

subscribe

buletin informativ

newsletter

 1. Online

  Online

 2. Unë do të doja të përdor kartën time të blerjeve në internet, por nuk e di se si.

  I would like to use my shopping card online but i don't know how.

 3. Duhet të vendosni vetëm emrin tuaj të plotë dhe numrat e kartës suaj dhe të vërtetoni.

  You should only enter your full name and the numbers of your card and validate.

 4. Së pari duhet të regjistroheni nëse dëshironi të paguani me kartë krediti, a do të dëshironit ta bënit këtë?

  You have to register first if you want to pay by credit card, would you like to do so?

 5. Po ju lutem, faleminderit.

  Yes please, thank you.

 6. Si klient, ju do të merrni gazetën tonë me email, a do ta pranonit këtë?

  As a client you will receive our newsletter by email, would you accept this?

 7. Po, unë jam shumë i interesuar për produktet tuaja.

  Yes, I am very interested in your products.

 8. A mund të porosis dhe të paguaj tani?

  Can I order and pay now?

 9. Po sigurisht, ju lutemi plotësoni këtë punim.

  Yes sure, please fill in this paper.