Shqip

English

Mjetet - Tools

Essential gadgets you need for your work

kuti për vegla

toolbox

sëpatë

axe

çelës

wrench

qerre, kolicë

cart

qerre, kolicë

hand tools

prerëse

cutter

ngjitës

glue

metër

meter

gozhdë

pin

pincë, dana

pliers

makinë shpuese

drill machine

vidhë

screw

kaçavidë

screwdriver

gërshërë

scissors

llambë

torch

stol. bankë

bench

çizme

boots

grabujë

rake

pajisje

equipment

mjete elektrike

electrical tools

 1. Mjetet

  Tools

 2. A shitni mjete për ndërtim?

  Do you sell construction tools?

 3. Po, ne i kemi të gjitha llojet e mjeteve në katin e dytë.

  Yes, we have all kind of tools on the second floor.

 4. Çfarë lloj vegla pune ju nevojiten?

  What kind of tools do you need?

 5. Kam nevojë për një kaçavidë dhe një çekiç.

  I need a screwdriver and a hammer.

 6. A keni televizorin më të ri me ekranin e madh?

  Do you have the newest TV with the large screen?

 7. Jo akoma, ata do të vijnë në dyqane javën e ardhshme.

  Not yet, they are coming in stores next week.