Shqip

English

Biznes - Business

Make your dreams come true by giving your best

ndërmarrje

company

tregti

trade

kontratë

contract

plan i biznesit

business plan

numri i biznesit

business id

kartelë biznesi

business card

çmimorja

pricing

faturë

bill

norma

rate

para në dorë

cash

kupon fiskal

receipt

kontabilist

bookkeeper

rrogë

salary

shitjet

sales

qarkullim

turnover

dokumenti i pagës

payslip

shërbim për klientë

customer service

prezentim

presentation

benefit

benefit

kapacitet

capacity

rritje

growth

kredi

loan

këshiltarë

adviser

seminar

seminar

sekretarë

secretary

transfer

transfer

guarancion

guarantee

depozitë

deposit

takim

meeting

raporti financiar

financial statements

 1. Biznes

  Business

 2. A dini si të regjistroni një biznes të ri?

  Do you know how to register a new business?

 3. Po, mënyra më e lehtë është ta bësh atë në internet, në faqen zyrtare të internetit.

  Yes, the easiest way is to do it online, on the official website.

 4. A keni një plan biznesi?

  Do you have a business plan?

 5. Po, e kam. Ne e kemi bërë me sbashku me partnerin tim.

  Yes, I do. We have worked together on it with my partner.

 6. Sa është vlera e ndërmarrjes tuaj?

  What is the value of your company?

 7. Biznesi im ka një potencial të madh për rritje.

  My business has a big potential for growth.

 8. A jeni duke punuar në ndërmarrje startup?

  Are you working for a startup company?

 9. Po, për momentin jemi duke e zhvilluar një lojë digjitale.

  Yes, currently we are developing a new digital game.

 10. Kur do të mbahet seminari këtë vit?

  When will the seminar be held this year?

 11. It will be held on April 4th, 5th and 6th.

  It will be held on April 4th, 5th and 6th.