Shqip

English

Pastrim - Cleaning

Keep it simple and clean by doing the right things

pastrues

cleaner

kovë

bucket

sfungjer

sponge

doreza

gloves

detergjent

detergent

furçë

brush

leckë

cloth

postiqe

mop

peshqir

towel

shportë

hamper

furçë gjithëpërfshirëse

sweeping brush

qese mbeturinash

waste bag

kosh

basket

mbeturina

garbage

zorrë

hose

fshesë me korrent

hoover

larës

washer

tharëse

dryer

pluhur

dust

pastrues

duster

pastrimi përfundimtar

final cleaning

lustroj

polish

dezinfektim

disinfection

letër

paper

shërbime pastrimi

cleaning services

pajisje për pastrim

cleaning supplies

mjete pastrimi

cleaning equipment

pastrimi i zyrave

office cleaning

Larje makinash

Car wash

larje

wash

pastrimi me fshesë

vacuuming

depilim

waxing

gomat

tyres

ndërrimi i gomave

tyre changing

pastrim i brendshëm

interior cleaning

 1. Pastrim

  Cleaning

 2. A ofroni shërbime për pastrim?

  Do you offer cleaning services?

 3. Ne ofrojmë shërbimet më të mira për pastrim.

  We offer the best cleaning services.

 4. Sa orë të merr për të pastruar një zyrë?

  How many hours does it take to clean an office?

 5. Mvaret nga madhësia, mesatarja dy orë.

  It depends on the size, around two hours, on average.

 6. A mund t'i merrni plehrat jashtë ju lutem? Unë duhet të largohem për punë.

  Can you take the garbage outside please? I have to leave for work.

 7. Unë tashmë e kam bërë atë. Kaloni një ditë të mbarë në punë.

  I have already done it. Have a nice day at work.

 8. Larje makinash

  Car wash

 9. Çfarë lloj shërbimi ju nevojitet?

  What kind of service do you need?

 10. Unë kam nevojë për të lustruar makinën time sa më shpejt të jetë e mundur dhe për të ndryshuar gomat e dimrit.

  I need to polish my car as soon as possible and change winter tyres.

 11. A jeni i lirë këtë pasdite?

  Are you free this afternoon?

 12. Jo në të vërtetë, së pari duhet të shkoj në lavazh dhe pastaj të bëj pazar.

  Not really, first I have to go to the car wash and then do some shopping.