Shqip

English

Logjistikë - Logistics

The importance of coordination leads you to success

eksport

export

import

import

kamion

van

piruner, kamionë për depo

forklift

kodi elektronik

barcode

kuti

box

ngarkim

load

shkarkim

unload

paketë

package

paketim

pack

paletë

palette

peshë

weight

post

post

zarf

envelope

rresht

row

zbrazët

empty

ngre (lartë)

lift

shofer

driver

terminal

terminal

transport

transport

 1. Logjistikë

  Logistics

 2. A mundesh me vozitë makinën për depo?

  Do you know how to use a forklift?

 3. Po, kam punuar dy vite.

  Yes, I have been working with it for two years.

 4. A e keni marrë paketën tuaj në kohë?

  Did you receive your package in time?

 5. Pakoja ime u vonua një javë për shkak të motit.

  My package was delayed one week because of the weather.

 6. Kur niset shoferi për Oulu?

  What time does the driver leave to Oulu?

 7. Shoferi niset për Oulu në ora 5 të mbrëmjes.

  Driver leaves to Oulu at 5 in the evening.