Shqip

Español

Parafjalët - Prepositions

Find the easy way to express yourself by using the right words

rreth, afër

about

përtej

across

pas

after

kundër

against

së bashku

along

përreth

around

at

para

before

më poshtë

below

pranë

beside

përveç kësaj

besides

ndërmjet

between

përtej

beyond

nga

by

pavarësisht

despite

gjatë (kohës)

during

përveç

except

për

for

nga

from

in

brenda

inside

e kundërt

opposite

jashtë

out

jashtë (natyrë)

outside

e kaluara

past

që kur

since

përmes

through

te

to

me

with

pa

without

  1. Parafjalët

  2. Do ta takoj nesër në punë.

  3. Mund të shkoni atje vetëm me tren.

  4. Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

  5. Shkolla fillon në shtator.

  6. Të dielat hamë petulla.

  7. Fëmijët duan të luajnë jashtë.