Shqip

Suomi

Parafjalët - Esisanat

Löydä helppo tapa ilmaista itseäsi oikeilla sanoilla

rreth, afër

noin

përtej

poikki

pas

jälkeen

kundër

vastaan

së bashku

pitkin

përreth

ympäri

klo

para

ennen

më poshtë

alla

pranë

vieressä

përveç kësaj

sitä paitsi

ndërmjet

välillä

përtej

jälkeen

nga

mennessä

pavarësisht

huolimatta

gjatë (kohës)

aikana

përveç

paitsi

për

varten

nga

alkaen

sisään

brenda

sisällä

e kundërt

vastapäätä

jashtë

ulkona

jashtë (natyrë)

ulkopuolella

e kaluara

menneisyydessä

që kur

asti

përmes

kautta

te

että

me

kanssa

pa

ilman

  1. Parafjalët

  2. Do ta takoj nesër në punë.

  3. Mund të shkoni atje vetëm me tren.

  4. Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

  5. Shkolla fillon në shtator.

  6. Të dielat hamë petulla.

  7. Fëmijët duan të luajnë jashtë.