Shqip

Français

Drejtimet - Directions

Trouvez la voie que vous voulez suivre

drejtë

straight

djathtë

right

majtë

left

përpara

front

mbrapa

behind

lartë

up

poshtë

down

sipër

above

nën

under

afër

near

larg

far

i ardhshëm

next

i mëparshme

previous

këtu

here

atje

there

përreth

round

veri

north

jug

south

perendim

west

lindje

east

  1. Drejtimet

  2. Cila është rruga më e shkurtër për në aeroport?

  3. Rruga më e shkurtër për në aeroport është me tren nga stacioni qendror hekurudhor.

  4. Ku është i vendosur biznesi juaj?

  5. Biznesi im ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë së qytetit.