Shqip

Bahasa

Familja - Keluarga

Orang terpenting dalam hidup anda

nënë

ibu

baba

ayah

prindërit

orang tua

vajzë

perempuan

djalë

laki-laki

motër

saudara perempuan

vëlla

saudara laki-laki

binjakë

kembar

bijë

anak perempuan

bir

anak laki-laki

vëllezërit dhe motrat

saudara kandung

gjyshja

nenek

gjyshi

kakek

gjyshërit

kakek nenek

mbesë

keponakan perempuan

nip

keponakan laki-laki

hallë, teze

bibi

axhë, dajë

paman

i afërm

sanak saudara

kusheri

sepupu

grua

istri

burrë

suami

nuse

pengantin wanita

kunatë

ipar perempuan

dhëndër

ipar laki-laki

 1. Familja

  Keluarga

 2. A jetoni me familjen tuaj?

  Apakah kamu tinggal bersama keluargamu?

 3. Po, unë jetoj me prindërit dhe vëllain tim.

  Iya, saya tinggal dengan orang tua dan saudara laki-laki saya.

 4. Sa ësthë e madhe familja e juaj­?

  Seberapa besar keluargamu?

 5. Unë kam gruan dhe tre fëmijë

  Saya punya seorang istri dan tiga anak.

 6. Sa vjeçe është gjyshja juaj?

  Berapa umur nenekmu?

 7. Ajo është 85 vjeç por është shumë e shëndetshme.

  Dia berumur 85 tahun tetapi masih sangat sehat.

 8. A punon motra juaj për qeverinë?

  Apakah saudara perempuanmu bekerja untuk pemerintah?

 9. Po ajo e ben. Ajo është e punësuar në zyrën e imigracionit si përkthyese.

  Iya. Dia bekerja dengan kantor imigrasi sebagai penerjemah.