Shqip

Italiano

Logjistikë - Logistica

The importance of coordination leads you to success

eksport

esportazione

import

importazione

kamion

furgone

piruner, kamionë për depo

muletto

kodi elektronik

codice a barre

kuti

scatola

ngarkim

carico

shkarkim

scarico

paketë

pacco

paketim

confezione

paletë

scheda

peshë

peso

post

posta

zarf

busta

rresht

fila

zbrazët

vuoto

ngre (lartë)

ascensore

shofer

autista

terminal

terminale

transport

trasporto

 1. Logjistikë

  Logistica

 2. A mundesh me vozitë makinën për depo?

  Sai come usare un muletto?

 3. Po, kam punuar dy vite.

  Sì, ci lavoro da due anni.

 4. A e keni marrë paketën tuaj në kohë?

  Hai ricevuto il pacco in tempo?

 5. Pakoja ime u vonua një javë për shkak të motit.

  Il mio pacco è arrivato in ritardo di una settimana a causa del cattivo tempo.

 6. Kur niset shoferi për Oulu?

 7. Shoferi niset për Oulu në ora 5 të mbrëmjes.