Shqip

Italiano

Profesionet - Professioni

Your passion becomes reality thanks to the things you like to do

artist

artista

mjeshtër

operaio

punëtor i ndërtimit

muratore

stomatolog, dentist

dentista

inxhinier

ingegnere

rojë

guardia

floktar (femra)

parrucchiere

përkthyes (person)

interprete

gazetar

giornalista

gjykatës

giudice

avokat

avvocato

menaxher

manager

pilot

pilota

hidraulik

idraulico

politikan

politico

raportues

reporter

përfaqësues

rappresentante

studiues, kërkues

ricercatore

shkencëtar

scienziato

shitës

venditore

stuardesë

hostess

taksist

tassista

veterinar

veterinario

shkrimtar

scrittore

punëtor për të rinj

educatore

  1. Profesionet

  2. Cfarë profesioni ju keni?

  3. Jam një punëtor i ndërtimit.

  4. Çtfarë mendoni për të ndrruar profesionin tuaj?

  5. Kjo është një ide e shkëlqyer por ende duhet ta mbaj këtë punë gjatë verës.

  6. Çfarë profesioni dëshironi të keni?

  7. Mendoj to bëhem një inxhinjer i ndërtimtit.