Rreth nesh

DM words është vazhdim i punës së zhvillimit të projekteve në çështjet e integrimit dhe organizimit të komuniteteve të huaja në një shoqëri të re. Puna jonë mbi 10 vite përvojë ka treguar suksese konkrete ku mund të veçohet projekti Diaspora në kuadër të Gjiganti.com kushtuar komunitetit shqip-folës në 19 shtete.

Stafi i ndërmarrjes Faton Media është i specializuar në çështjet e integrimit dhe nevojat e emigrantëve i trajtojmë në mënyrë profesionale duke ofruar shërbimet më unike në fusha të ndryshme. Nuk është vetëm përvoja në zhvillimin e projekteve por sfida në jetën reale si një emigrant ka shumë elemente tjera që ne kemi sfiduar.

Ky fjalor ndihmon gjithashtu turistët pasi lehtëson gjetjen e fjalëve të caktuara në bazë të interesave personale apo grupore. Klasifikimi dhe ndarja e kategorive është bërë në formën për t'ju përshtatur të gjithëve.

Pasi që baza e projekteve tona ka filluar në Finlandë, versioni i parë i këtij fjalori do jetë mësimi i gjuhës finlandeze në versionet Finlandisht - Anglisht, Finlandisht - Shqip etj. dhe më pas do vazhdojmë edhe me gjuhën gjermane, frënge, suedeze etj. ku secila gjuhë do të ketë së paku nga 5 - 10 versione.


© 2018 DM words

Designed by faton MEDIA