Shqip

Română

Shkollë - Școală

Viitorul unei societăți e bazat pe un bun sistem de educație

libër

carte

fletore

caiet

laps

pix

gomë fshirje

gumă de șters

çantë

geantă

klasë

clasă

mësim

lecție

provim

examen

me shkrim

scris

lexim

citire

vlerësim

evaluare

nxënës

elev

mësues

profesor

ndimës

asistent

shkollë fillore

școala primară

gjimnaz

liceu

shkollë për të rritur

școala pentru Adulți

universitet

universitate

provim pranues

examen de admitere

diplomë

diplomă

kërkim

cercetare

mensë

cantină

bibliotekë

librărie

lojë

joc

lodër

jucărie

qerdhe

grădiniță

Lëndët

subiecte

matematikë

matematică

fizikë

fizică

kimi

chimie

biologji

biologie

gjeografi

geografie

psikologji

psihologie

histori

istorie

shkencë

științe

edukatë fizike

educație fizică

 1. Shkollë

  Școală

 2. Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

  La ce oră te duci la școală?

 3. Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

  De obicei începem la șapte.

 4. Kur është provimi i radhës?

  Când este următorul examen?

 5. Provimi i radhës është pas dy jave.

  Următorul examen este în două săptămâni.

 6. Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

  Cum este sistemul de educație în Finlanda?

 7. Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

  Sistemul de educație din Finlanda este unul din cele mai bune din lume.

 8. Lëndët

  Subiecte

 9. Çka jeni duke studiuar?

  Ce studiezi?

 10. Jam duke studiuar matematikën.

  Studiez matematica.

 11. A preferoni fizikën apo kiminë?

  Preferi fizica sau chimia?

 12. Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.

  Iubesc știința, dar prefer chimia.