Shqip

Română

Parafjalët - Prepoziții

Găsește cea mai simplă cale să te exprimi folosind cuvintele potrivite

rreth, afër

despre

përtej

peste

pas

după

kundër

împotrivă

së bashku

pe

përreth

în jurul

la

para

înainte

më poshtë

de mai jos

pranë

lângă

përveç kësaj

în afară de asta

ndërmjet

între

përtej

dincolo

nga

de

pavarësisht

în ciuda

gjatë (kohës)

în timp ce

përveç

cu excepția

për

pentru

nga

de la

în

brenda

înăuntru

e kundërt

opus

jashtë

afară

jashtë (natyrë)

în afara

e kaluara

trecut

që kur

de când

përmes

prin

te

la

me

cu

pa

fără

 1. Parafjalët

  Prepoziții

 2. Do ta takoj nesër në punë.

  O voi întâlni la serviciu mâine.

 3. Mund të shkoni atje vetëm me tren.

  Pot să merg acolo doar cu trenul.

 4. Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

  Ei vin din medii diferite.

 5. Shkolla fillon në shtator.

  Școala începe in Septembrie.

 6. Të dielat hamë petulla.

  Duminica mâncăm clătite.

 7. Fëmijët duan të luajnë jashtë.

  Copiii iubesc să se joace afară.