Shqip

ไทย

Logjistikë - การขนส่ง

ความสำคัญในการร่วมมือกันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ

eksport

ส่งออก

import

นำเข้า

kamion

รถตู้

piruner, kamionë për depo

รถยก

kodi elektronik

บาร์โค้ด

kuti

กล่อง

ngarkim

บรรทุกขึ้น

shkarkim

บรรทุกลง

paketë

หีบห่อสินค้า

paketim

ซอง

paletë

พาเลท

peshë

น้ำหนัก

post

ไปรษณีย์

zarf

ซองจดหมาย

rresht

แถว

zbrazët

ว่างเปล่า

ngre (lartë)

ยก

shofer

คนขับ

terminal

ปลายทาง

transport

การขนส่ง

 1. Logjistikë

  การขนส่งสินค้า

 2. A mundesh me vozitë makinën për depo?

  คุณรู้วิธีการใช้รถยกหรือไม่?

 3. Po, kam punuar dy vite.

  รู้ครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันเคยทำงานใช้รถยกมาแล้วสองปี

 4. A e keni marrë paketën tuaj në kohë?

  คุณได้รับกล่องสินค้าทันเวลาไหม?

 5. Pakoja ime u vonua një javë për shkak të motit.

  กล่องสินค้ามาถึงช้าไปหนึ่งอาทิตย์ เพราะสภาพภูมิอากาศ

 6. Kur niset shoferi për Oulu?

  คนขับจะออกรถไปยังเมืองอูลู กี่โมง?

 7. Shoferi niset për Oulu në ora 5 të mbrëmjes.

  คนขับรถจะออกรถไปเมืองอูลู 5 โมงเย็น