Dedikuar çështjeve të emigrimit

Si të mësoni një gjuhë të re?

Njerëzit vazhdimisht përballen me sfida të ndryshme në çdo fushë të jetës, të mësuarit e një gjuhe të re është një nga ato. Në varësi të rrethanave, përcaktimi i metodave të duhura për të mësuar një gjuhë të re është shumë më kompleks se kaq sepse jo të gjitha kriteret dhe këshillat janë të përshtatshme për të gjithë. Kjo është arsyeja kryesore që më shtyu të gjej një zgjidhje të përshtatshme për të gjithë emigrantët që janë t&eum më shumë