اختصاص داده شده به مسائل مهاجرت

چگونه یک زبان جدید یاد بگیریم؟

همواره افراد در زمینه های مختلف زندگی با چالش هایی مواجه هستند ، یادگیری یک زبان جدید یکی از این موارد است. بسته به شرایط و از آنجا که همه معیارها و نکات برای افراد مختلف مناسب نیستند، بنابراین تعریف روش های مناسب برای یادگیری یک زبان جدید بسیار دشوار است. این موضوع دلیل اصلی من برای یافتن راه حلی مطمئن برای همه مهاجرانی است که علاقه مند هستند زبان جدیدی را بیاموزند و با چالش های جدید بیشتر