才能

Shqip

数字 - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

zero

një

dy

tre

katër

pesë

gjashtë

shtatë

tetë

nëntë

dhjetë

十一

njëmbëdhjetë

十二

dymbëdhjetë

十三

trembëdhjetë

二十

njëzet

二十一

njëzet e një

三十

tridhjetë

四十

katërdhjetë (dyzetë)

五十

pesëdhjetë

一百

njëqindë

两百

dyqindë

两百五十四

dyqindë e pesëdhjetë e katër

一千

njëmijë

两千

dymijë

两千零十八

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. 数字

  Numrat

 2. 你会用芬兰语数数吗?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. 是的,我会用芬兰语数数。

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. 你最喜欢的数字是多少?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. 我最喜欢的数字是7。

  Më pëlqen numri 7.