buskut

Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa afafka ingiriisiga iyo finnishka.

Baro luqad


© 2021 DM words