Deutsch

Shqip

Schule - Shkollë

E ardhmja e një shoqërie bazohet në një sistem të mirë të edukimit

Buch

libër

Notizbuch

fletore

Stift

laps

Radiergumi

gomë fshirje

Rucksack

çantë

Klasse

klasë

Unterricht

mësim

Prüfung

provim

schreiben

me shkrim

lesen

lexim

Auswertung

vlerësim

Schüler

nxënës

Lehrer

mësues

Assistent/Assistentin

ndimës

Grundschule

shkollë fillore

Weiterführende Schule (z.B. Hauptschule/Gymnasium)

gjimnaz

Erwachsenenschule

shkollë për të rritur

Universität

universitet

Aufnahmeprüfung

provim pranues

Abschluss

diplomë

Forschung

kërkim

Mensa/Kantine

mensë

Buchhandlung

bibliotekë

Spiel

lojë

Spielzeug

lodër

Kindertagesstätte

qerdhe

Fächer

Lëndët

Mathematik

matematikë

Physik

fizikë

Chemie

kimi

Biologie

biologji

Geographie

gjeografi

Psychologie

psikologji

Geschichte

histori

Naturwissenschadt

shkencë

Sport/Turnen

edukatë fizike

 1. Schule

  Shkollë

 2. Um wieviel Uhr gehst du zur Schule?

  Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

 3. Normalerweise beginnen wir um sieben Uhr.

  Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

 4. Wann ist die nächste Prüfung?

  Kur është provimi i radhës?

 5. Die nächste Prüfung ist in zwei Wochen.

  Provimi i radhës është pas dy jave.

 6. Wie ist das Bildungssystem in Finnland?

  Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

 7. Das Bildungssystem in Finnland ist eines der Besten der Welt.

  Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

 8. Fächer

  Lëndët

 9. Was studierst du?

  Çka jeni duke studiuar?

 10. Ich studiere Mathematik.

  Jam duke studiuar matematikën.

 11. Bevorzugen Sie Physik oder Chemie?

  A preferoni fizikën apo kiminë?

 12. Ich liebe Wissenschaft, aber ich bevorzuge Chemie.

  Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.