Deutsch

Shqip

Präpositionen - Parafjalët

Gjeni mënyrën më të lehtë për t’u shprehur duke përdorur fjalët e duhura

über

rreth, afër

gegenüber

përtej

danach

pas

gegen

kundër

mit

së bashku

um

përreth

bei

bevor

para

darunter

më poshtë

an

pranë

neben

përveç kësaj

zwischen

ndërmjet

darüber

përtej

bei

nga

trotz

pavarësisht

während

gjatë (kohës)

usser

përveç

für

për

von

nga

in

drinnen

brenda

gegenüber

e kundërt

raus

jashtë

draußen

jashtë (natyrë)

vorbei

e kaluara

seit

që kur

durch

përmes

zu

te

mit

me

ohne

pa

 1. Präpositionen

  Parafjalët

 2. Ich treffe sie morgen bei der Arbeit.

  Do ta takoj nesër në punë.

 3. Sie können nur mit dem Zug dorthin fahren.

  Mund të shkoni atje vetëm me tren.

 4. Sie haben einen unterschiedlichen Background.

  Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

 5. Die Schule beginnt im September.

  Shkolla fillon në shtator.

 6. Sonntags essen wir Pfannkuchen.

  Të dielat hamë petulla.

 7. Die Kinder lieben es, draußen zu spielen.

  Fëmijët duan të luajnë jashtë.