Deutsch

Shqip

Richtungen - Drejtimet

Gjeni mënyrën e duhur që dëshironi të ndiqni

gerade

drejtë

rechts

djathtë

links

majtë

vorne

përpara

hinten

mbrapa

oben

lartë

unten

poshtë

über

sipër

darunter

nën

nähe

afër

weit

larg

neben

i ardhshëm

vorher

i mëparshme

hier

këtu

dort

atje

rund

përreth

Norden

veri

Süden

jug

Westen

perendim

Osten

lindje

 1. Richtungen

  Drejtimet

 2. Welches ist der kürzeste Weg zum Flughafen?

  Cila është rruga më e shkurtër për në aeroport?

 3. Der kürzeste Weg zum Flughafen ist mit dem Zug vom Hauptbahnhof aus.

  Rruga më e shkurtër për në aeroport është me tren nga stacioni qendror hekurudhor.

 4. Wo befindet sich Ihr Unternehmen?

  Ku është i vendosur biznesi juaj?

 5. Mein Geschäft befindet sich auf der rechten Seite des Rathauses.

  Biznesi im ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë së qytetit.