Deutsch

Shqip

Baustelle - Ndërtimtari

Ndihmoni veten për ta bërë gjithçka të lehtë dhe të dobishme

Hide Image

Helm

kaskë

Hammer

çekiç

Nagel

gozhdë

Schaufel

lopatë

Planke

dërrasë

Holz

dërrasë

Säge

sharrë

Rohr

gyp

Eisen

hekur

Klebeband

shirit ngjitës

Kabel

kaboll

Dach

kulm, çati

Balkon

ballkon

wand

mur

Fasade

fasadë

Malerei

lyerje

Farbrolle

cilindër lyerje

Gips

suvatim

Zimmerer

ngjyrosje

Renovieren

rinovim

demolieren

shkatërrim

Subunternehmer

nënkontraktues

Meister

mjeshtër

Beton

beton

Sand

rërë

Aufzug

ashensor

Schubkarre

karrocë dore

Presslufthammer

hilt shpues

Gerüst

skelë

Leiter

shkallë

Krahn

murator

Bulldozer

bulldozher

Lastwagen

kamion

erhitzen

ngrohje

Elektronik

energji elektrike

Arbeitswerkzeug

mjete pune

 1. Baustelle

  Ndërtimtari

 2. Was sind die Grundregeln im Baubereich?

  Cilat janë rregullat themelore në fushën e ndërtimit?

 3. Das Tragen von Helm und Sicherheitsschuhen ist obligatorisch.

  Veshja e kaskës dhe këpucëve të sigurisë është e detyrueshme.

 4. Was muss ich jetzt machen?

  Çfarë duhet të bëjë tani?

 5. Als nächstes arbeiten Sie mit der Fassade.

  Puna tjetër do punoi me fasadë.

 6. Haben Sie Berufserfahrung im Baubereich?

  A keni përvojë pune në fushën e ndërtimit?

 7. Ich arbeite seit zwei Jahren in einem privaten Unternehmen.

  Kam punuar dy vite në një ndërmarrje private.

 8. Kann ich nach Abschluss dieser Aufgabe nach Hause gehen?

  A mund të shkoj në shtëpi pasi ta përfundoj këtë detyrë?

 9. Sie müssen die Arbeitswerkzeuge überprüfen, bevor Sie gehen.

  Ju duhet të kontrolloni mjetet e punës para se të largoheni.

 10. Wie beurteilen Sie den Zustand dieses Gebäudes?

  Çfarë mendoni për gjendjen e kësaj ndërtese?

 11. Dieses Gebäude muss vollständig abgerissen werden, aber wir müssen noch die Risiken abschätzen.

  Kjo ndërtesë ka nevojë për një prishje totale, por gjithsesi duhet të vlerësojmë rreziqet.