Deutsch

Soomaali

Ku soo dhawow inaad waxbarto
German

Lerne eine Sprache.


© 2021 DM words