Dansk

Shqip

Questions - Pyetjet

Gjeni përgjigjen e duhur duke bërë pyetjen e duhur

What?

Çka? Çfarë?

What kind of?

Çfarë lloji?

Where?

Ku?

When?

Kur?

Why?

Pse?

Which?

Cili / a?

Who?

Kush?

Whom?

I kujt?

Whose?

E kujt?

How?

Si?

How much?

Sa (shumë)?

How many?

Sa?

How often?

Sa shpesh?

How far?

Sa larg?

How long?

Sa gjatë?

 1. Pyetjet

 2. Çka jeni duke bërë sot?

 3. Unë jam duke shkuar në treg për të blerë ushqim dhe për të vizituar së shpejti një mikun tim.

 4. Ku jeni tani?

 5. Jam në stacionin e trenit, afër bibliotekës.

 6. Kur do ta shikoni ndeshjen?

 7. Loja fillon në orën 19:00. por do të jemi aty deri në orën 6.

 8. Pse je me vonesë?

 9. Më vjen keq, më ka marrë malli për autobusin tim.

 10. Kush është shoku yt më i mirë?

 11. Shoku im më i mirë është John, ne rritemi së bashku që në shkollën fillore.

 12. Cila gjuhë është gjuha juaj amtare?

 13. Gjuha ime amtare është frëngjishtja.

 14. Sa punonjës keni?

 15. Aktualisht, kam dhjetë të punësuar.