Dansk

فارسی

Hobby - عادت

کارهایی که با علاقه انجام می دهید به شما کمک می کند تا به اهداف خود برسید

baking

پخت

art

هنر

blogging

وب لاگ نویسی

board games

بازی های تخته ای

card games

بازی های کارتی

cooking

آشپزی

drawing

طراحی

fitness

تناسب اندام

gardening

باغبانی

gymnastics

ژمیناستیک

hunting

شکار

music

موسیقی

photography

عکاسی

podcasting

پادکست

swimming

شنا

video gaming

بازی ویدئویی

volunteer

داوطلبی

walking

پیاده روی

watching movies

تماشای فیلم

yoga

یوگا

  1. سرگرمی

  2. آیا فوتبال بازی می کنی؟

  3. بله. من برای تیم ملی بازی می کنم.

  4. از چه سالی شروع کردید؟

  5. حدود ده سال پیش ، وقتی هفت ساله بودم.

  6. دوست داری امروز فوتبال بازی کنی؟

  7. نمی توانم ، برای امشب برنامه های دیگری دارم.