Dansk

Suomi

Numbers - Numerot

Laskeminen helpottaa asioiden hallintaa

zero

nolla

one

yksi

two

kaksi

three

kolme

four

neljä

five

viisi

six

kuusi

seven

seitsemän

eight

kahdeksan

nine

yhdeksän

ten

kymmenen

eleven

yksitoista

twelve

kaksitoista

thirteen

kolmetoista

twenty

kaksikymmentä

twenty one

kaksikymmentäyksi

thirty

kolmekymmentä

forty

neljäkymmentä

fifty

viisikymmentä

hundred

sata

two hundred

kaksisataa

two hundred fifty four

kaksisataa viisikymmentä neljä

thousand

tuhat

two thousand

kaksituhatta

two thousand eighteen

kaksituhatta kahdeksantoista