Dansk

Nederlands

Numbers - Cijfers

Tellen maakt de dingen gemakkelijker te beheren

zero

nul

one

een

two

twee

three

drie

four

vier

five

vijf

six

zes

seven

zeven

eight

acht

nine

negen

ten

tien

eleven

elf

twelve

twaalf

thirteen

dertien

twenty

twintig

twenty one

eenentwintig

thirty

dertig

forty

veertig

fifty

vijftig

hundred

honderd

two hundred

tweehonderd

two hundred fifty four

tweehonderd vierenvijftig

thousand

duizend

two thousand

tweeduizend

two thousand eighteen

tweeduizend achttien

  1. Nummers

  2. Kun je in het Fins tellen?

  3. Ja, ik kan in het Fins tellen.

  4. Wat is je favoriete nummer?

  5. Mijn favoriete nummer is 7.