Dansk

Norsk

Forms - Skjemaer

Fill in an application form by using appropriate terms

application

applikasjon

first name

fornavn

last name

etternavn

birthday

fødselsdag

place

plass

date

dato

citizenship

statsborgerskap

municipality

kommune

male

hann

female

hunn

single

enkelt

married

gift

divorced

skilt

personal id

personlig ID

until

før

valid

gyldig

issued

utstedt

refused

nektet

invitation

invitasjon

signature

signatur

  1. Skjemaer

  2. Hvor kan jeg få søknadsskjemaet?

  3. Du kan laste den ned fra nettstedet vårt, eller jeg kan sende det til deg via e-post.

  4. Jeg vil søke om oppholdstillatelse. Har du søkt på nettet?

  5. Du kan fylle ut søknaden online på nettstedet vårt.

  6. Nei, jeg skal fylle den i dag. Hvordan kan jeg få en avtale?

  7. Du kan få en avtale ved å ringe kundeservice eller bestille fra nettstedet vårt.

  8. Kan du gi meg noen instruksjoner om hvordan jeg søker?

  9. Søknadsperioden for dette året avsluttes innen utgangen av februar og resultatene vil bli publisert i mai.