Dansk

Polski

Numbers - Liczby

Liczenie ułatwia zarządzanie

zero

zero

one

jeden

two

dwa

three

trzy

four

cztery

five

pięć

six

sześć

seven

siedem

eight

osiem

nine

dziewięć

ten

dziesięć

eleven

jedenaście

twelve

dwanaście

thirteen

trzynaście

twenty

dwadzieścia

twenty one

dwadzieścia jeden

thirty

trzydzieści

forty

czterdzieści

fifty

pięćdziesiąt

hundred

sto

two hundred

dwieście

two hundred fifty four

dwieście pięćdziesiąt cztery

thousand

tysiąc

two thousand

dwa tysiące

two thousand eighteen

dwa tysiące osiemnaście

  1. Liczby

  2. Czy umiesz liczyć po Fińsku?

  3. Tak, umiem liczyć po Fińsku.

  4. Jaki jest twoja ulubiona liczba?

  5. Moja ulubiona liczba to 7.