Dansk

Svenska

Government - Regering

Citizens rely on a good management structure promised by leaders

president

president

parliament

parlament

ministry

departement

deputy

vice

majority

majoritet

minority

minoritet

opposition

opposition

board

styrelse

embassy

ambassad

agency

byrå

office

kontor

election

val

authorities

myndigheterna

organization

organisation

association

förening

city council

statsråd

politics

politik

power

makt

administration

administrering

rule

regel

law

lag

state

stat

union

fack

regulation

förordning

supervision

övervakning

party

fest

army

armé

security

säkerhet

guidance

vägledning

foundation

grund

  1. Regering

  2. Arbetar du för regeringen?

  3. Ja, jag är anställd av regeringen.

  4. Vilken typ av tjänster erbjuder din stad?

  5. Alla tjänster som erbjuds av staden finns på den officiella webbplatsen.

  6. Vet du var kan jag hitta ambassadtjänster?

  7. Jag ger dig numren så att du kan kontakta dem.

  8. När hålls nästa val i ditt land?

  9. De kommer att hållas nästa vår.