Dansk

Svenska

Numbers - Tal

Counting makes things easier to manage

zero

noll

one

ett

two

två

three

tre

four

fyra

five

fem

six

sex

seven

sju

eight

åtta

nine

nio

ten

tio

eleven

elva

twelve

tolv

thirteen

tretton

twenty

tjugo

twenty one

tjugoett

thirty

trettio

forty

fyrtio

fifty

femtio

hundred

hundra

two hundred

tvåhundra

two hundred fifty four

tvåhundrafemtiofyra

thousand

tusen

two thousand

tvåtusen

two thousand eighteen

tvåtusenarton

  1. Tal

  2. Kan du räkna på finska?

  3. Ja, jag kan räkna på finska.

  4. Vilket är ditt favoritnummer?

  5. Mitt favoritnummer är 7.