Dansk

Српски

Numbers - Brojevi

Brojanje čini stvari lakšim za upravljanje

Hide Image

zero

nula

one

jedan

two

dva

three

tri

four

četiri

five

pet

six

šest

seven

sedam

eight

osam

nine

devet

ten

deset

eleven

jedanaest

twelve

dvanaest

thirteen

trinaest

twenty

dvadeset

twenty one

dvadeset jedan

thirty

trideset

forty

četrdeset

fifty

pedeset

hundred

sto

two hundred

dvesta

two hundred fifty four

dvesta pedeset i četiri

thousand

hiljadu

two thousand

dve hiljade

two thousand eighteen

dve hiljade osamnaest

  1. Brojevi

  2. Možete li da brojite na Finskom?

  3. Da, mogu da brojim na Finskom.

  4. Koji je Vaš omiljeni broj?

  5. Moj omiljeni broj je sedam.