Dansk

Tiếng Việt

Forms - Mẫu đơn

Fill in an application form by using appropriate terms

application

tờ đơn

first name

tên

last name

họ

birthday

ngày sinh

place

nơi sinh

date

ngày

citizenship

quyền công dân

municipality

vùng tự quản

male

nam

female

nữ

single

độc thân

married

đã kết hôn

divorced

ly hôn

personal id

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

until

đến

valid

hiệu lực

issued

cấp ngày

refused

từ chối

invitation

giấy mời

signature

chữ ký

  1. Tờ đơn

  2. Tôi có thể lấy tờ đơn ở đâu?

  3. Bạn có thể

  4. Tôi muốn nộp đơn xin giấy phép cư trú.

  5. Bạn đã từng nộp đơn trực tuyến chưa? Bạn có thể truy cập website của chúng tôi và điền vào đơn trực tuyến.

  6. Vâng, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nó. Làm thế nào để lên lịch hẹn?

  7. Bạn có thể gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đặt lịch trên website của chúng tôi.

  8. Bạn có thể hướng dẫn tôi một chút về cách đăng ký không?

  9. Thời gian đăng ký trong năm nay sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 và kết quả sẽ được công khai vào tháng 5.