Ελληνικά

才能

Επίθετα - 形容词

学会用正确的方式比较每天所用的事物

καλός

好的

κακός

坏的

μεγάλος

大的

μικρός

小的

μακρύς

长的

ψηλός

高的

κοντός

短的

πανέμορφος

美的

άσχημος

丑的

γλυκός

甜的

αλμυρός

咸的

παχύς

厚的

λεπτός

薄的

γρήγορος

快的

αργός

慢的

υγιής

健康的

δύσκολος

坚固的

αδύναμος

虚弱的

βαρύς

重的

μαλακός, απαλός

软的

κλειστός

关闭的

φιλικός

友善的

πλούσιος

富有的

φτωχός

贫穷的

χαρούμενος

开心的

 1. Επίθετο

  形容词

 2. Η γαλλική γλώσσα είναι πολύ όμορφη.

  法语非常美。

 3. Το WiFi σε αυτή την βιβλιοθήκη είναι πολύ αργό.

  图书馆的WiFi很慢。

 4. Το εμπορικό κέντρο θα κλείσει στις 8 μ.μ. ακριβώς.

  商场将在晚上8点关门。

 5. Πρέπει να τρώτε υγιεινά για να είστε υγιείς.

  你要吃得健康,才能保持健康。

 6. Οι φιλικοί άνθρωποι εκτιμώνται σε μία κοινωνία.

  友善的人会受到大家的赞扬。

 7. Έχω δουλέψει πραγματικά σκληρά σε αυτή την εργασία.

  我非常努力地在做这个项目。