Ελληνικά

Ελληνικά

Αριθμοί - Αριθμοί

Η καταμέτρηση διευκολύνει τη διαχείριση των πραγμάτων.

μηδέν

μηδέν

ένα

ένα

δύο

δύο

τρία

τρία

τέσσερα

τέσσερα

πέντε

πέντε

έξι

έξι

επτά

επτά

οχτώ

οχτώ

εννέα

εννέα

δέκα

δέκα

έντεκα

έντεκα

δώδεκα

δώδεκα

δεκατρία

δεκατρία

είκοσι

είκοσι

εικοσιένα

εικοσιένα

τριάντα

τριάντα

σαράντα

σαράντα

πενήντα

πενήντα

εκατό

εκατό

διακόσια

διακόσια

διακόσια πενήντα τέσσερα

διακόσια πενήντα τέσσερα

χίλια

χίλια

δύο χιλιάδες

δύο χιλιάδες

δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

 1. Αριθμοί

  Αριθμοί

 2. Μπορείτε να μετρήσετε στα φινλανδικά;

  Μπορείτε να μετρήσετε στα φινλανδικά;

 3. Ναι, μπορώ να μετρήσω στα φινλανδικά.

  Ναι, μπορώ να μετρήσω στα φινλανδικά.

 4. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριθμός;

  Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριθμός;

 5. Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το 7.

  Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το 7.