Ελληνικά

Pусский

Ερωτήσεις - Вопросы

Получайте правильные ответы, задавая правильные вопросы

Hide Image

Τι;

Что?

Τι είδους;

Какой?/ Что за?

Που;

Где?

Πότε;

Когда?

Γιατί;

Почему?

Ποιο;

Какой? Который?

Ποιος;

Кто?

Ποιον;

Которого? Которому? Которыми?

Ποιανού;

Чей?

Πως;

Как?

Πόσο;

Сколько? (для неисчисляемых)

Πόσα;

Сколько? (для исчисляемых)

Πόσο συχνά;

Как часто?

Πόσο μακριά;

Как далеко?

Πόσο καιρό;

Как долго? Сколько?

 1. Ερωτήσεις

  Вопросы

 2. Τι θα κάνετε σήμερα;

  Что ты сегодня делаешь?

 3. Θα πάω στην αγορά για να αγοράσω φαγητό και θα συναντήσω για λίγη ώρα έναν φίλο μου.

  Я иду в супермаркет купить еды, а потом зайду к подруге ненадолго.

 4. Που βρίσκεστε τώρα;

  Где ты сейчас?

 5. Βρίσκομαι στον σταθμό του τρένου, κοντά στην βιβλιοθήκη.

  Я на железнодорожной станции, недалеко от библиотеки.

 6. Πότε θα πάτε να δείτε το αγώνα;

  Когда ты идешь смотреть игру?

 7. Ο αγώνας ξεκινά στις στις 7 μ.μ. αλλά θα βρίσκομαι εκεί από τις 6.

  Игра начинается в 7 вечера, но мы будем на месте к 6.

 8. Γιατί αργήσατε;

  Почему ты опаздываешь?

 9. Συγγνώμη, έχασα το λεωφορείο.

  Прости, я не успел на автобус.

 10. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος σας;

  Кто твой лучший друг?

 11. Ο καλύτερος φίλος μου είναι ο Γιάννης, γνωριζόμαστε από το δημοτικό σχολείο.

  Мой лучший друг - Джон, мы вместе росли с начальной школы.

 12. Ποια είναι η μητρική γλώσσα σας;

  Какой твой родной язык?

 13. Η μητρική γλώσσα μου είναι τα γαλλικά.

  Мой родной язык - финский.

 14. Πόσους εργαζόμενους έχετε;

  Сколько у тебя работников?

 15. Προς το παρόν, έχω δέκα εργαζόμενους.

  На данный момент - 10 работников.