Ελληνικά

Pусский

Επιχείρηση - Бизнес

Сделайте всё от Вас зависимое и воплотите свои мечты

Hide Image

εταιρία

компания

συναλλάσσω, εμπόριο

торговля, товарооборот

συμβόλαιο

контракт, договор

επιχειρηματικό πλάνο

бизнес-план

επαγγελματική ταυτότητα

индивидуальный регистрационный номер предприятия

επαγγελματική κάρτα

визитная карточка, визитка

τιμολόγηση

расценка

λογαριασμός

счёт

αξιολογώ

показатель; темп; ставка

μετρητά

наличные

απόδειξη

квитанция, чек

λογιστής

бухгалтер

μισθός

зарплата

εκπτώσεις

продажи

κύκλος εργασιών

товарооборот; текучка рабочей силы; ротация сотрудников

αποδεικτικό μισθοδοσίας

платежная расписка

εξυπηρέτηση πελατών

служба по работе с клиентами

παρουσίαση

презентация, доклад

πλεονέκτημα

выгода, преимущество

ικανότητα

потенциал, производительность

ανάπτυξη, επέκταση

рост, развитие

δάνειο

кредит, заем

σύμβουλος

консультант, советник

σεμινάριο

семинар

γραμματέας

секретарь

μεταφέρω

перевод; перемещение

εγγύηση

гарантировать, обеспечивать; гарантия

κατάθεση

депозит

συνεδρίαση

совещание, заседание

οικονομική κατάσταση

финансовая отчетность, финансовые ведомости

 1. Επιχείρηση

  Бизнес

 2. Γνωρίζετε πως να καταχωρήσετε μία νέα επιχείρηση;

  Вы знаете как зарегистрировать новое предприятие?

 3. Ναι, ο ευκολότερος τρόπος είναι να γίνει διαδικτυακά στον επίσημο ιστότοπο.

  Да, самый легкий способ - это зарегистрировать его онлайн, на официальном сайте.

 4. Έχετε κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο;

  У Вас есть бизнес-план?

 5. Ναι, έχω. Εργαζόμαστε σε αυτό με τον συνεργάτη μου.

  Да, есть. Мы разработали его вместе с моим партнером.

 6. Ποια είναι η αξία της εταιρείας σας;

  Какова стоимость вашей компании?

 7. Η επιχείρηση μου έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

  Наше предприятие имеет большой потенциал для развития.

 8. Εργάζεστε για κάποια νεοφυή επιχείρηση;

  Вы работаете в стартап-компании?

 9. Ναι, αυτή την περίοδο αναπτύσσουμε ένα νέο ψηφιακό παιχνίδι.

  Да, и сейчас мы разрабатываем новую цифровую игру.

 10. Πότε θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο φέτος;

  Когда в этом году будет проводиться семинар?

 11. Θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Απριλίου.

  Он будет проводиться 4, 5 и 6 апреля.