English

Shqip

Government - Qeveri

Qytetarët mbështeten në një strukturë të mirë menaxhimi të premtuar nga udhëheqësit

president

president

parliament

parlament

ministry

ministri

deputy

deputet

majority

shumicë

minority

pakicë

opposition

opozitë

board

bord

embassy

ambasadë

agency

agjenci

office

zyrë

election

zgjedhje

authorities

autoritetet

organization

organizatë

association

shoqatë

city council

këshilli i qytetit

politics

politika

power

pushtet

administration

administratë

rule

rregull

law

ligj

state

shtet

union

union

regulation

rregullore

supervision

mbikëqyrje

party

parti

army

ushtri

security

sugurim

guidance

udhëzime

foundation

fondacion

 1. Government

  Qeveri

 2. Do you work for the government?

  A punoni për qeverinë?

 3. Yes, I am employed by the government.

  Po, unë jam i punësuar nga qeveria.

 4. What kind of services does your city offer?

  Çfarë lloj shërbimesh ofron qyteti juaj?

 5. All services offered by the city can be found on the official website.

  Të gjitha shërbimet e ofruara nga qyteti mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit.

 6. Do you know where can I find embassy services?

  A e dini se ku mund t’i gjej shërbimet e ambasadave?

 7. I will give you the number so you can contact them.

  Unë do të të jap numrin që të mund të kontaktosh me ata.

 8. When will be held the next elections in your country?

  Kur do të mbahen zgjedhjet e rradhës në vendin tua

 9. They will be held next Spring.

  Ato do të mbahen në pranverën e ardhshme.