English

Shqip

Introduction - Prezantimi

Filloni ditën tuaj me besim dhe tregoni të tjerëve versionin më të mirë të vetes

Welcome

Mirë se vini

language

gjuhë

foreigner

i huaj

tourist

turist

student

student

worker

punëtor

people

njerëz

reason

arsye

friend

shok

girlfriend

dashnore

boyfriend

dashnor

move

lëvizje

city

qytet

region

regjion

country

shtet, vend

certificate

çertifikatë

beginning

fillim

culture

kulturë

religion

fe

tradition

traditë

Greetings

Përshendetjet

Hello

Përshendetje, tung

Good morning

Mirëmëngjes

Good afternoon

Mirëdita

Good evening

Mirëmbrëma

Good night

Natën e mirë

Good bye

Mirëupafshim

Good luck

Paç fat, me fat

Cheers

Gëzuar

Congratulations

Urime

Happy birthday

Urime ditëlindjen

Merry christmas

Gëzuar krishtlindjet

Happy new year

Urime viti i ri

Bless you

Shëndet

See you

Shihemi

Immigrant

Emigrant

document

dokumetn

residence permit

leje qëndrimi

temporary

i përkohshëm

permanent

i përgjithshëm

duration

kohëzgjatja

adult

i rritur

integration

integrim

course

kurs

community

komunitet

 1. Welcome

  Mirë se vini

 2. Hello, how are you?

  Përshendetje, si jeni?

 3. I am fine, thank you.

  Jam mirë, faleminderit.

 4. What is your name? = My name is John.

  Si e keni emrin? = Unë quhem John.

 5. How old are you? = I am 25 years old.

  Sa vjeçar jeni = Unë jam 25 vjeçar.

 6. Is it your first time in Finland ? = Yes it is.

  A është hera e parë në Finlandë? = Po është.

 7. It was nice meeting you John. See you soon.

  Ishte kënaqesi që u takuam John. Shihemi së shpejti.

 8. Greetings

  Përshendetjet

 9. Good afternoon, sir/madam. How may I help you?

  Mirëdita, zotri / zinjë. Si mundem t'ju ndihmoj?

 10. Good afternoon, I would like to find the way to the city centre.

  Mirëdita, do të doja të gjeja rrugën për në qendër të qytetit.

 11. Good morning, what do you have for breakfast today?

  Mirë mëngjesi, çfarë keni sot për mëngjes?

 12. Today we have salad, beef, fish and vegetarian food. Coffee and tea are included as well. Enjoy your breakfast.

  Sot kemi salatë, mish lope, peshk dhe ushqim vegjetarian. Kafja dhe çaji janë të përfshira gjithashtu. Shijoni mëngjesin tuaj.

 13. Immigrant

  Emigrant

 14. Where are you from?

  Nga jeni?

 15. I was born in Paris and moved here with my family.

  Unë kam lindur në Paris dhe jam zhvendosur këtu me familjen time.

 16. What was your main reason for moving here?

  Cila ishte arsyeja juaj kryesore për tu zhvendosur këtu?

 17. I used to work in a construction company but now I am a student.

  Dikur kam punuar në një kompani ndërtimi por tani jam student.