English

Shqip

School - Shkollë

E ardhmja e një shoqërie bazohet në një sistem të mirë të edukimit

book

libër

notebook

fletore

pen

laps

rubber

gomë fshirje

bag

çantë

class

klasë

lesson

mësim

exam

provim

writing

me shkrim

reading

lexim

evaluation

vlerësim

pupil

nxënës

teacher

mësues

assistant

ndimës

primary school

shkollë fillore

high school

gjimnaz

adult school

shkollë për të rritur

university

universitet

entrance exam

provim pranues

degree

diplomë

research

kërkim

canteen

mensë

library

bibliotekë

game

lojë

toy

lodër

daycare center

qerdhe

Subjects

Lëndët

mathematics

matematikë

physics

fizikë

chemistry

kimi

biology

biologji

geography

gjeografi

psychology

psikologji

history

histori

science

shkencë

physical education

edukatë fizike

 1. School

  Shkollë

 2. What time do you go to school?

  Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

 3. Usually, we start at seven.

  Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

 4. When is the next exam?

  Kur është provimi i radhës?

 5. The next exam is in two weeks.

  Provimi i radhës është pas dy jave.

 6. How is the education system in Finland?

  Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

 7. The education system in Finland is one of the best in the world.

  Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

 8. Subjects

  Lëndët

 9. What are you studying?

  Çka jeni duke studiuar?

 10. I am studying mathematics.

  Jam duke studiuar matematikën.

 11. Do you prefer physics or chemistry?

  A preferoni fizikën apo kiminë?

 12. I love science, but I prefer chemistry.

  Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.