English

Shqip

Adjectives - Mbiemrat

Mësoni të krahasoni gjërat që përdorni çdo ditë në një mënyrë korrekte

good

i/e mirë

bad

i/e keq

big

i/e madh

small

i/e vogël

long

i/e gjatë

tall

i/e lart

short

i/e shkurt

beautiful

i/e bukur

ugly

i/e shëmtuar

sweet

i/e ëmbël

salty

i/e njelmët

thick

i/e trash

thin

i/e hollë

fast

i/e ngadalë

slow

i/e ngadaltë

healthy

i/e shëndosh

hard

i/e fort

weak

i/e dobët

heavy

i/e rëndë

soft

i/e butë

closed

i/e mbyllur

friendly

i/e shoqerushëm

rich

i/e pasur

poor

i/e varfër

happy

i/e lumtur

 1. Adjectives

  Mbiemrat

 2. French language is very beautiful.

  Gjuha frënge është shumë e bukur.

 3. The WiFi in this library is very slow.

  WiFi në këtë bibliotekë është shumë i ngadaltë.

 4. The mall will be closed by 8pm exceptionally.

  Qendra tregtare do të mbyllet nga 20:00 përjashtimisht.

 5. You need to eat healthy to be healthy.

  Ju duhet të ushqeheni shëndetshëm që të jeni të shëndetshëm.

 6. Friendly people are appreciated in society.

  Njerëzit miqësor vlerësohen në shoqëri.

 7. I have been working really hard on this project.

  Unë kam qenë duke punuar me të vërtetë shumë në këtë projekt.